اخبار

بازدید ریاست محترم اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان کاشان از شرکت صنایع توری

سایز متن

بازدید ریاست محترم اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان کاشان و هیئت همراه از شرکت صنایع توری در تاریخ 27 اردیبهشت 1403