محصولات

توری زیرسقفی

سایز متن

اولین کاربرد توری مرغی در صنعت ساختمان سازی استفاده در ساخت سقف می باشد. در ساختمان سازی ، از پشم شیشه جهت ایجاد عایق های حرارتی ، صوتی و برودتی در سقف های شیروانی و یا سوله ها استفاده می کنیم. برای متصل کردن این عایق ها به سقف ، بهترین انتخاب توری مرغی است .