اخبار

افتتاح سالن فاین توسط نماینده استاندار و فرمانداری شهرستان کاشان

سایز متن

افتتاح سالن فاین توسط نماینده استاندار و فرمانداری شهرستان کاشان

و مدیر عامل محترم شرکت صنایع توری جناب آقای مهندس فرزانه

در تاریخ 17 / 11 / 1401