مفتول خالص و آلیاژی آلومینیومی

مفتول های تولید شده حاصل همکاری دو بخش ریخته گری و کشش سنگین می باشند که به بررسی آن ها می پردازیم.

۱-ريخته گری :

روش توليد ، ريخته‌گری مداوم است. دراين مجموعه سه كوره ريخته‌گری مجزا وجود دارد. که هر کدام شامل ۲۰ خط خروجی بوده که میلگرد تولید شده توسط جمع کننده به صورت کلاف در می آید.  تغذيه اين كوره شامل آلومينيوم و مواد لازم جهت تهیه آلیاژ مناسب می باشد . قطر ميلگردهای توليدی مي‌تواند از ۵ تا ۱۲ ميلیمتر باشد. که البته وابسته به سفارش مشتری و احترام به اصول مشتری محوری و CRM قابل تغییر می باشد پس از خروج مفتول از دستگاه كشنده ، مفتول توليدی به دور قرقره دستگاه جمع كننده پيچيده و به شكل كلاف در می آيد. براي تهيه مفتول آلومينيوم آلياژی علاوه بر تغذيه شمش آلومينيوم از عناصر ديگري مانند كروم (Cr) منيزيم (Mg) منگنز (Mn) و تيتانيوم (Ti) وابسته به محصول تولیدی بصورت خالص يا آميژن جهت عمليات آلياژسازی استفاده مي شود. در اين كوره ، مفتول آلومينيوم آلياژی با قطر ۵ تا ۱۲ ميليمتر بصورت كلاف توليد می شود.

۲-كشش :

ميله گردهای توليد شده با توجه به سفارش مربوط به قسمت كشش ارسال می گردد تا به سايز مورد نظر برسد. مفتول با قطر اوليه حين عبور از يكسری حديده تغيير شكل پيدا كرده بتدريج قطر آن كاهش پيدا كرده و بر طول آن افزوده می شود. حدیده های کشش این شرکت عمدتا از کمپانی های معتبری چون Steves وFort wayne wire die   zو Wirex  و غیره تهیه می گردند. قسمت كشش خود ازچهار قسمت تشكيل شده است : كشش سنگين ، كشش مياني ، كشش فاين و سوپرفاين.

۱-۲- كشش سنگين: در اين قسمت ميلگرد با قطر ۵ الی ۱۲ ميلیمتر كشيده شده  و به مفتول با  قطر ۳ ميلیمتر تبديل می شود.

۲-۲- كشش ميانی يا متوسط: در اين قسمت مفتول توليد شده در قسمت كشش سنگين كشيده شده و قطر مفتول به هنگام خروج به ۰/۹۵ميليمتر میرسد.

درطی فرآيند كشش، برای رسيدن به مشخصات مكانيكی مطلوب ؛ عمليات كار سختی و عمليات حرارتی مورد لزوم (آنیل) صورت می گيرد. این شرکت دارای ۳ کوره آنیل با ظرفیت ۱ تن می باشد که با دانش فنی مهندسین داخل کشور و با دقت بسیار زیاد تهیه شده است. برای تعیین میزان الانگیشن ماشین های کشش و مشخص نمودن موقعیت آنیل در فرایند کشش با انجام تحقیقات علمی و عملی در کارخانه توسط مرکز تحقیقات اقدامات سازنده ای صورت گرفته است زیرا سازندگان ماشین های کشش پیشنهادی مشخص برای کشش مفتول و سیم آلیاژی نداشتند و تمام تولید کنندگان داخلی نیز تماما ماشین های کشش مفتول آلومینیومی خالص را را در روند تولید خود داشته اند.