سیم مدیوم

این شرکت توانایی کشش مفتول های خالص و آلیاژی را در دستگاه های کشش مدیوم به قطر روتین 0/94 میلی متر و همچنین قطرهای دلخواه و مورد سفارش مشتری را دارد. که بر روی قرقره های با کیفیت قرار گرفته ، این سیم ها معمولا برای کشش در دستگاه های فاین مورد استفاده قرار می گیرند ، اما در صنایع مختلفی از جمله کابل سازی نیز مورد استفاده قرار می گیرند تولید این سیم های مطابق با استاندارد آمریکایی AA  می باشد که توسط دستگاه های با کیفیت کشش مدیوم صورت می پذیرد.

كشش ميانی يا متوسط: در اين قسمت مفتول توليد شده در قسمت كشش سنگين كشيده شده و قطر مفتول به هنگام خروج به ۰/۹۵ميليمتر میرسد.

درطی فرآيند كشش، برای رسيدن به مشخصات مكانيكی مطلوب ؛ عمليات كار سختی و عمليات حرارتی مورد لزوم (آنیل) صورت می گيرد. این شرکت دارای ۳ کوره آنیل با ظرفیت ۱ تن می باشد که با دانش فنی مهندسین داخل کشور و با دقت بسیار زیاد تهیه شده است. برای تعیین میزان الانگیشن ماشین های کشش و مشخص نمودن موقعیت آنیل در فرایند کشش با انجام تحقیقات علمی و عملی در کارخانه توسط مرکز تحقیقات اقدامات سازنده ای صورت گرفته است زیرا سازندگان ماشین های کشش پیشنهادی مشخص برای کشش مفتول و سیم آلیاژی نداشتند و تمام تولید کنندگان داخلی نیز تماما ماشین های کشش مفتول آلومینیومی خالص را را در روند تولید خود داشته اند.