قيمت آلومينيوم در بازار روز دوشنبه ۹۶/۱۱/۲۳
۱۳۹۶/۱۱/۲۴

قيمت شمش آلومینیوم ۹۹.۷ به بالا (المهدي و هرمزال): ۱۱۹۷۰ تومان (تهران) به‌ازاي هر کيلوگرم

قيمت شمش آلومینیوم ۹۹.۷ به بالا ( ايرالكو):    ۱۱۹۷۰  تومان (تهران) به‌ازاي هر كيلوگرم

بيلت ايرالكو:   ۱۲۸۰۰ تومان به‌ازاي هر كيلوگرم