maftol

این شرکت توانایی کشش مفتول های خالص و آلیاژی را در دستگاه های کشش مدیوم به قطر روتین 0/94 میلی متر و همچنین قطرهای دلخواه و مورد سفارش مشتری را دارد. که بر روی قرقره های با کیفیت قرار گرفته ، این سیم ها معمولا برای کشش در دستگاه های فاین مورد استفاده قرار می گیرند ، اما در صنایع مختلفی از جمله کابل سازی نیز مورد استفاده قرار می گیرند تولید این سیم های مطابق با استاندارد آمریکایی AA  می باشد که توسط دستگاه های با کیفیت کشش مدیوم صورت می پذیرد.

كشش ميانی يا متوسط: در اين قسمت مفتول توليد شده در قسمت كشش سنگين